Spolek pro zvolení Jakuba Jandy

Logo

Kdo jsme?

Spolek pro zvolení Jakuba Jandy byl založen za účelem podpory volební kampaně poslance Jakuba Jandy.

Veškeré další informace jsou sepsány předsedou spolku, panem Hrbáčem v dokumentu "Obecné informace" v sekci ke stažení.

Transparentní účet

Přehled výdajů

 

Spolek pro zvolení Jakuba Jandy

 

přehled výdajů dle ust. §16e, odst. 12.

 

za volby do Poslanecké sněmovny PSP 2021

    
 

Celkové výdaje spolku za volby 2021 činily 314.595,-- Kč

  
    
 

A) Výdaje na předvolební průzkumy

  
 

Spolek neměl tento typ výdajů

  
  

Předmět plnění

Forma úhrady

 

B) Výdaje na úhradu inzerce v tisku

  
 

-21 296,00 Kč

úhrada inzerce

Bezhotovostní platba

 

-1 000,00 Kč

reklama internet

Bezhotovostní platba

 

-22 296,00 Kč

Celkem

 
    
 

C) Výdaje na úhradu venkovní reklamy

  
 

-27 208,00 Kč

výlep plakátů

Bezhotovostní platba

 

-200,00 Kč

výlep plakátů

Bezhotovostní platba

 

-1 080,00 Kč

výlep plakátů

Bezhotovostní platba

 

-440,00 Kč

výlep plakátů

Bezhotovostní platba

 

-3 492,00 Kč

výlep plakátů

Bezhotovostní platba

 

-5 951,00 Kč

rozvoz a výlep plakátů

Bezhotovostní platba

 

-672,00 Kč

výlep plakátů

Bezhotovostní platba

 

-1 000,00 Kč

umístění magnetických polepů

nepeněžitý dar

 

-3 200,00 Kč

umístění banneru a polepu

nepeněžitý dar

 

-3 000,00 Kč

umístění banneru

nepeněžitý dar

 

-500,00 Kč

umístění magnetického polepu

nepeněžitý dar

 

-2 000,00 Kč

umístění banneru

nepeněžitý dar

 

-2 000,00 Kč

umístění banneru

nepeněžitý dar

 

-4 000,00 Kč

umístění magnetických polepů

nepeněžitý dar

 

-10 000,00 Kč

plakátovací činnost

nepeněžitý dar

 

-10 000,00 Kč

plakátovací činnost

nepeněžitý dar

 

-2 000,00 Kč

umístění banneru

nepeněžitý dar

 

-2 000,00 Kč

umístění banneru

nepeněžitý dar

 

-10 000,00 Kč

umístění bannerů

nepeněžitý dar

 

-4 000,00 Kč

umístění banneru

nepeněžitý dar

 

-1 000,00 Kč

umístění magnetického polepu

nepeněžitý dar

 

-2 000,00 Kč

umístění banneru

nepeněžitý dar

 

-2 000,00 Kč

umístění banneru

nepeněžitý dar

 

-2 000,00 Kč

umístění banneru

nepeněžitý dar

 

-2 000,00 Kč

umístění banneru

nepeněžitý dar

 

-500,00 Kč

umístění magnetického polepu

nepeněžitý dar

 

-700,00 Kč

umístění magnetického polepu

nepeněžitý dar

 

-2 000,00 Kč

umístění banneru

nepeněžitý dar

 

-2 000,00 Kč

umístění banneru

nepeněžitý dar

 

-10 000,00 Kč

umístění bannerů

nepeněžitý dar

 

-500,00 Kč

umístění magnetického polepu

nepeněžitý dar

 

-3 000,00 Kč

umístění banneru

nepeněžitý dar

 

-120 443,00 Kč

Celkem

 
    
 

D) Jiné výdaje

  
 

-48 165,00 Kč

výroba plakáty, bannery, placky

Bezhotovostní platba

 

-7 986,00 Kč

úhrada propagační předměty

Bezhotovostní platba

 

-31 168,00 Kč

výroba volebních předmětů

Bezhotovostní platba

 

-28 835,00 Kč

tiskové práce a distribuce

Bezhotovostní platba

 

-16 830,00 Kč

volební tiskoviny

Bezhotovostní platba

 

-4 800,00 Kč

reklamní předměty

Bezhotovostní platba

 

-28 072,00 Kč

volební inzerce

Bezhotovostní platba

 

-6 000,00 Kč

grafické práce

Bezhotovostní platba

 

-171 856,00 Kč

Celkem

 
    
    
    
    

Kde nás najdete?


Spolek pro zvolení Jakuba Jandy

Lidická 700/19, 602 00 Brno - Veveří

IČO: 10938231

info@jandys21.cz

+420 771 112 672